3 /5 of 2 Vote
Rating
Worthless Regression Average 3 / 5 out of 2
Tên khác
Король магических стрел и Ванадис ; 魔弹之王与战姬 ; 魔弾の王と戦姫 ; King of the Magic Bullet and the Vanadis ; Lord Marksman and Vanadis ; Madan no Ou to Senki (Vanadis) ; Madan no Ou to Senki ; The King of the Magic Arrow and The War Princesses
Tác giả
KAWAGUCHI Tsukasa, Họa sĩ: Yanai Nobuhiko
View
2680
Trạng thái
Hoàn Thành
Thể Loại